Priser: 0-3 år Gratis / 4-14 år kr. 60,- / 15 år + kr. 100,-

Husk billetten gælder hele weekenden. Gratis parkering.

 

Program 2018

10 Lives

Fredag 3. August
18.00: Festivalen åbner: musik, gøgl og handel – god mad og drikke.

19.00-19.45: Kæmpe ridderturnering med Løveridderne – Borgmester John Brædder holder åbningstale

19.45: Viralei spiller i Ølteltet.

20.00: Fabula’s teater tæt ved turneringsbanen.

20:30-20:50: Jyske Stormænd hænger en forbryder
for Kongen. Ved vandet.

20:30-21:30: Knejt spiller op i Ølteltet.
Mester Peders teater ved madboderne

21.30: Fakkeloptoget ankommer fra Nysted Kirke.

22.00-22.30: Stort Ildshow med ILDFOLKET på
turneringspladsen

22.30-24.00: Middelalderjam i Ølteltet med Viralei og Trup Cirka

Lørdag 4. august
10.00: Markedet og boderne åbner

10.30-11.00: Musik ved boderne – Knejt spiller op

11.30-12.00: Mester Peder laver teater ved madboderne
Viralei spiller op i Ølteltet

12.00-12.25: Ret og straf ved Ølteltet – Korsfarerne og biskoppen afsiger strenge domme

12.30-13.00: Bueskytteturnering. Nivaaskytterne styrer kampen. Falsterpiben i kædedans ved Ølteltet.
Fabulas Dukketeater i lejren tæt ved turneringsbanen.

13.00-13.45: Kæmpe Ridderturnering med Løveridderne.

14.00-14.45: Ildfolket med fakler på turneringspladsen. Viralei i Ølteltet

15.00-15.30: Jønne Bønne – sang og fortælling ved
turneringsbanen

15.15-15.35: Trupcirka gøgler ved Ølteltet. Jønne Bønne
- sang og fortælling ved turneringsbanen

15.40-16.00: Mester Peders børneteater tæt ved
madboderne

16.00-16.20: Tjenere fra Jyske Stormænd viser
hønseslagtning. Ved vandet.

16.30-16.45: STORSLAG – 10 LIVES på turneringsbanen

17.20-17.40: Gøgl i området ved Ølteltet med Trup Cirka.

17.40-18.00: Viralei spiller op i Ølteltet.

18.00-18.20: Fabulas Dukketeater ved turneringsbanen.

19.00-19.45: Kæmpe Ridderturnering med Løveridderne.

19.45: Musik i ølteltet

20:00-20:20: Jyske Stormænd hænger en forbryder
for Kongen. Ved vandet.

21.30-22.00: Det Store Ildshow med Ildfolket
og Trup Cirka

22.00-24.00: Fest og Musik i Ølteltet – Middelalderjam

Søndag 5. august
10.00: Markedet åbnes

10.15: Knejt spiller op ved hovedindgangen

11:00-11.30: Armbrøstskydning ved vandet Jønne Bønne – sang og fortælling ved turneringsbanen. Mester Peder laver børneteater tæt ved madboderne. Musik: Viralei underholder i Ølteltet. Knejt spiller ved vandet.

11.30-11.50: Tjenere fra Jyske Stormænd viser
hønseslagtning. Ved vandet.

11.30-12.00: Ret og Straf. Korsfarerne dømmer strengt ved Ølteltet

12.00-12.30: Trup Cirka underholder i Ølteltet. Fabula laver teater ved turneringsbanen.
Bueskytteturnering for middelalderfolk ved vandet.

12.30-13.00: Ildfolket kaster med fakler og meget andet ved ølteltet

13.00-13.45: Kæmpe Ridderturnering med
Løveriddderne

14.15-15.00: 10 LIVES – KÆMPE STORSLAG

15.00: Trup Cirka gøgler ved Ølteltet. Derefter sidste middelalderjam.

16.00: Tak for i år.

Programm 2018

10 Lives

Freitag 3. August
18.00: Markteröffnung: Musik, Gauklerei und Läden. Gutes Essen und Getränke

19.00-19.45: Grosses Ritterturnier – die Löwenritter. Begrüßungsrede von Bürgermeister John Brædder

19.45: Unterhaltung im Bierzelt von Viralei

20.00-20.25: Fabula’s Theater am Turnierplatz

20:30-20:50: Jyske Stormænd erhängen im Beisein des Königs einen Verbrecher, dicht am Wasser.

20.30-21.30: Knejt speilt Musik im Bierzelt.Meister Peder’s Theater am Essenszelt

21.30: Der Fackelzug von Nysted Kirche kommt am Wasser an

22.00-22.30: Große Feuershow mit ILDFOLKET am Turnierplatz und Bierzelt

22.30-24.00: Musik im Bierzelt mit Viralei und Trup Cirka

Samstag 4. August
10.00: Der Markt und die Läden öffnen

10.30-11.00: Musik vor den Läden – Knejt lädt ein

11.30-12.00: Mester Peders Theater am Essenszelt

11.30-12.00: Viralei lädt ein im Bierzelt

12.00-12.25: Gericht und Gerechtigkeit – Die Kreuzfahrer und der Bischof verkünden strenge Urteile am dem Bierzelt

12.30-13.00: Bogenschützenturnier. Nivaa-skytterne leiten den Kampf. Falsterpiben unterhält am Bierzelt. Fabulas Puppentheater am Turnierplatz

13.00-13.45: Grosses Ritterturnier – die Löwenritter

14.00-14.45: Ildfolket mit Fackeln am Turnierplatz. Viralei im Biertelt

15.00-15.30: Bønne Jønne – Gesang und Erzählung am Turnier-Platz

15.15-15.35: Trupcirka. Musik und Gauklerei am Bierzelt.

15.40-16.00: Meister Peders Kindertheater am Essenszelt

16.00-16.20: Gesinde und Untertanen von Jyske Stormænd zeigen, wie man Hühner schlachtet. Dicht am Wasser.

16.30-16.45: Große Kampfshow – 10 LIVES – am Turnierplatz

17.20-17.40: Musik und Gauklerei mit Trup Cirka in der Nähe vom Bierzelt

17.40-18.00: Viralei lädt im Bierzelt ein

18.00-18.20: Fabulas Puppentheater am Turnierplatz

19.00-19.45: Große Ritterturnier – die Löwenritter

19.45: Musik im Bierzelt

20:00-20:20: Jyske Stormænd erhängen im Beisein des Königs einen Verbrecher, dicht am Wasser.

21.30-22.00: Die grosse Feuershow mit Ildfolket und Trup Cirka

22.00-24.00: Musik und Stimmung im Bierzelt

Sonntag 5. August
10.00: Der Markt öffnet

10.15: Knejt lädt ein am Haupteingang

10.30-11.00: Armbrustschiessen am Wasser. Bønne Jønne – Gesang und Erzählung am Turnier-platz

11.00-11.30: Meister Peder’s Kindertheater am Essenszelt. Viralei unterhält im Bierzelt. Knejt spielt am Wasser

11.30-11.50: Gesinde und Untertanen von Jyske Stormænd zeigen, wie man Hühner schlachtet. Dicht am Wasser.

11.30-12.00: Gericht und Gerechtigkeit – Die Kreuzfahrer verkünden strenge Strafen am Bierzelt

12.00-12.30: Trup Cirka unterhält im Bierzelt. Fabula’s Puppentheater am Turnierplatz. Bogenschützen-Turnier für Mittelalterleute am Wasser

12.30-13.00: Ildfolket mit Fackeln und vieles mehr im Turnierplatz

13.00-13.45: Grose Ritterturnier – die Löwenritter

14.15-15.00: 10 LIVES – Große Kampfshow

15.00: Trup Cirka gaukelt im Bierzelt mit Musik und Stimmung

16.00: Das Festival endet

Program 2018

10 Lives

Friday 3. August
18.00: The festival opens: Music, fun and stalls – delicious food and cold drinks

19.00-19.45: Giant armoured knights tournament – Løveridderne. Opening speech by the Mayor, John Brædder

19.45: Viralei entertains in the beer tent

20.00: Fabula’s theater close to the tournament area

20:30-20:50: Jyske Stormænd hangs a criminal on behalf of the King. By the water

20.30-21.30: Knejt strikes up in the beer tent. Master Peder’s theatre at the food stalls

21.30: The torchlight-parade arrives from Nysted Church

22.00-22.30: Gigantic Fire-show with ILDFOLKET in the tournament area

22.30-24.00: Music in the beer tent with Viralei and Trup Cirka

Saturday 4. August
10.00: Market and stalls open

10.30-11.00: Music among the stalls – Knejt strikes up

11.30-12.00: Master Peder’s theatre by the food-stalls

11.30-12.00: Viralei strikes up in the beer tent

12.00-12.25: Court and punishment at the beer tent – Korsfarerne and the bishop pronounce hard punishments

12.30-13.00: Archer’s tournament – the Nivaa-archers lead on in the competition to win the title. Chaindance by Falsterpiben at the beer tent. Fabula’s Puppet Theatre close to the tournament area

13.00-13.45: Giant armoured knights tournament – Løveridderne

14.00-14.45: Ildfolket with torches in the tournament area. Viralei in the beer tent

15.00-15.30: Jønne Bønne – songs and tales by the tournament area

15.15-15.35: Trupcirka. music and fun by the beer tent.

15.40-16.00: Master Peder entertains with children’s theatre by the food-stalls

16.00-16.20: Servants of Jyske Stormænd teach how to kill a hen. By the water

16.30-16.45: Giant combat-show – 10 LIVES in the tournament area

17.20-17.40: Music and fun in the area around the beer tent – Trup Cirka

17.40-18.00: Viralei strikes up in the beer tent

18.00-18.20: Fabula’s Puppet Theater by the tournament area

19.00-19.45: Giant armoured knights tournament – Løveridderne

19.45: Music in the beer tent

20:00-20:20: Jyske Stormænd hangs a criminal on behalf of the King. By the water

21.30-22.00: The Great Fire Show with Ildfolket and Trup Circa

22.00-24.00: Music and fun in the beer tent – Medieval jamsession

Sunday 5. August
10.00: The market opens

10.15: Knejt strikes up at the main gate – Music

10.30-11.00: Crossbow shooting by the cove. Jønne Bønne – songs and tales by the tournament area

11.15-11.30: Master Peder’s children’s theatre by the food-stalls. Viralei entertains in the beer tent. Knejt strikes up by the water

11.30-11.50: Servants of Jyske Stormænd teach how to kill a hen. By the water

11.30-12.00: Court and punishment – Korsfarerne pronounce hard punishments by the beer tent

12.00-12.30: Trup Cirka entertains in the beer tent. Fabula’s theatre by the tournament area. Archer’s tournament for festival participants by the cove

13.12-13.00: Ildfolket with torches and much more by the tournament area

13.00-13.45: Giant armoured knights tournament – Løveridderne

14.15-15.00: 10 LIVES – Giant combat-show

15.00: Music and fun with Trup Cirka in the beer tent followed by the last medieval jamsession

16.00: Closing of the festival